Phlanx

Country
United Kingdom United Kingdom
Tag
PLX
Seeding
-
Status
Confirmed

Players

Nickname Tag Role BattleTag
United Kingdom Lincoln College Leader -
United Kingdom Player 1 Player Entered
United Kingdom Player 2 Player Entered
United Kingdom Player 3 Player Entered
United Kingdom Player 4 Player Entered
United Kingdom Player 5 Player Entered
United Kingdom Player 6 Player Entered